Prijava na E-novice

Uslovi kod prijave na događaje Društva za duhovni razvoj Viša Vibracija

Društvo za duhovni razvoj Viša Vibracija, v daljnjem tekstu Društvo Viša Vibracija ili organizator, organizira različite radionice, predavanja, izlete i putovanja. Svi događaji koji organizira Društvo Viša Vibracija podliježu sljedećim općim uvjetima i odredbama u nastavku.

Prijavom na određeni događaj Društva Viša Vibracija prihvaćate uvjete i odredbe navedene u nastavku.

Prijava i plaćanje događaja

Prije svakog događaja potrebno je prethodno prijavljivanje. Možete se prijaviti na e-mail adresu info@visja-vibracija.si, telefonski broj +386 31 600 258 i +386 955 653 ili na obrazac koji je priložen svakom objavljenom događaju na našoj web stranici. Prilikom prijave, zbog obavijesti o promjenama, trebate unijeti svoje podatke (ime, prezime, e-mail adresu i telefonski broj).

Mjesto na događaju si možete osigurati tako što ćete za taj događaj platiti navedenu akontaciju ili, po vlastitom nahođenju, cijeli iznos na račun Društva Viša Vibracija. Plaćanje akontacije mora biti dovršeno do roka, kojeg smo vam javili na vašu e-mail adresu prilikom registracije na događaj ili najkasnije 14 dana prije početka događaja.

Podaci o doznakama

Svrha: navesti ime i datum početka događaja
Naziv banke: Delavska hranilnica d. d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0000 6922 849
SWIFT/BIC koda: HDELSI22
Primatelj: Društvo za duhovni razvoj Višja Vibracija, Cesta Dolenjskega odreda 19a, SI-1294 Višnja Gora, Slovenija

Otkazivanje događaja sa strane sudionika

Sudionik ima pravo otkazati sudjelovanje na događaju.

Ako sudionik odustane od sudjelovanja na događaju najmanje 30 dana prije početka događaja, uplaćena iznos akontacije može se vratiti u potpunosti. Na želju sudionika se akontacija može prenijeti ili na drugu osobu koju sudionik sam odabira ili na sljedeći, isti ili sličan događaj kojega organizira Društvo Viša Vibracija. Uplaćeni iznos akontacije može se na taj način prenijeti samo jedan puta.

Ako sudionik otkaže sudjelovanje na događaju u manje od 30 dana prije početka događaja, uplaćena akontacija neće se vratiti. Međutim, sudionik još uvijek može prenijeti ili na drugu osobu koju sudionik sam odabira ili na sljedeći, isti ili sličan događaj kojega organizira Društvo Viša Vibracija. Uplaćeni iznos akontacije može se na taj način prenijeti samo jedan puta.

Ako sudionik otkaže sudjelovanje na događaju u manje nego 7 dana prije početka događaja,uplaćena akontacija neće se vratiti, niti je više nije moguće prenijeti na drugu osobu ili na slijedeći događaj.

Otkazivanje događaja sa strane organizatora

Zbog nedovoljnog broja prijava ili nepredviđenih viših sila Društvo Viša Vibracija zadržava pravo otkazivanja događaja ili promjene programa, najkasnije 7 (sedam) dana prije zakazanog početka.

U slučaju da Društvo Viša Vibracija otkaže događaj, sudionik ima pravo na puni povrat plaćenog iznosa akontacije.

Ostali uvjeti sudjelovanja na događaju

Događaj će se izvesti samo u slučaju dovoljnog broja prijava, kojega organizator određuje za svaki događaj posebno. U tom slučaju zadržavamo pravo izmjene termina i / ili programa događaja.

Dovoljni broj sudionika je ovisan o vrsti i programu pojedinog događaja te o troškovima organizatora koje on ima za njegovu pripremu i izvedbu.

Društvo Viša Vibracija zadržava pravo ukloniti pojedinog sudionika tijekom izvođenja događaja, bilo samostalno ili uz pomoć službenika, ukoliko taj ozbiljno ometa izvođenje događaja i jako smeta ostale sudionike. Uklonjeni sudionik nema pravo na povrat plaćenog iznosa.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za promjene programa koje bi nastale zbog bilo kakve više sile tijekom trajanja događaja. U tim slučajevima, organizator, s obzirom na postojeće mogućnosti, može pružiti sudionicima usluge u modificiranom obliku.