Prijava na E-novice
Domov

Pogoji ob prijavi na dogodke Društva za duhovni razvoj Višja Vibracija

Društvo za duhovni razvoj Višja Vibracija, v nadaljevanju Društvo Višja Vibracija ali organizator, organizira različne delavnice, predavanja, izlete in potovanja. Za vse dogodke, ki jih organizira Društvo Višja Vibracija, veljajo spodaj navedeni splošni pogoji in pravila.

S prijavo na posamezni dogodek Društva Višja Vibracija, se strinjate z vsemi pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju.

Prijava in plačilo dogodkov

Za vsak dogodek je potrebna predhodna prijava. Prijavite se lahko s pomočjo elektronskega naslova info@visja-vibracija.si ali obrazca, priloženega ob vsakem objavljenem dogodku na naši spletni strani. Ob prijavi je, zaradi obvestil o morebitnih spremembah, potrebno navesti vaše podatke (ime in priimek, elektronski naslov ter telefonsko številko).

Mesto na dogodku si zagotovite z nakazilom za ta dogodek določene akontacije ali, po vaši presoji, tudi celotnega zneska na račun Društva Višja Vibracija.

Podatki za nakazila

Namen: navedite naziv in datum pričetka dogodka
Naziv banke: Nova Ljubljanska banka d. d., Trg Republike 2, 1520 Ljubljana
IBAN: SI56 02022026 3169 2015
SWIFT/BIC koda: LJBASI2X
Prejemnik: Društvo za duhovni razvoj Višja Vibracija


Odpoved udeležbe na dogodku s strani udeleženca

Udeleženec ima pravico do odpovedi udeležbe na dogodku.

Če udeleženec odpove udeležbo na dogodku vsaj 30 dni pred pričetkom dogodka, se mu vplačani znesek akontacije v celoti povrne. Na željo udeleženca, se ga lahko prenese tudi na drugo osebo, ki jo udeleženec izbere sam, ali pa se njegov vplačani znesek prenese kot akontacija na naslednji, enak ali podoben dogodek, ki ga organizira Društvo Višja Vibracija. Vplačani znesek akontacije se na ta način lahko prenese le enkrat.

Če udeleženec odpove udeležbo na dogodku manj kot 30 dni pred pričetkom dogodka, se mu vplačanega zneska akontacije ne vrača. Še vedno pa lahko udeleženec sam najde drugo osebo, še neprijavljeno na dogodek, ki se bo le-tega udeležila namesto njega, ali pa se njegov vplačani znesek prenese kot akontacija na naslednji, enak ali podoben dogodek, ki ga organizira Društvo Višja Vibracija. Vplačani znesek akontacije se na ta način lahko prenese le enkrat.

Če udeleženec odpove udeležbo na dogodku manj kot 7 dni pred pričetkom dogodka, se mu vplačani znesek akontacije ne vrača, niti ga ni mogoče prenesti na koga drugega ali na naslednji dogodek.

Odpoved dogodka s strani organizatorja

Društvo Višja Vibracija si, zaradi nezadostnega števila prijav ali nepredvidene višje sile, pridržuje pravico do odpovedi dogodka ali do spremembe programa, najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim pričetkom.

V primeru, da Društvo Višja Vibracija odpove dogodek, ima udeleženec pravico do celotnega povračila vplačanega zneska akontacije.

Ostali pogoji udeležbe na dogodku

Dogodek bo izveden le v primeru zadostnega števila prijav, katerega organizator določi za vsak dogodek posebej. V tem primeru si pridržujemo pravico do spremembe terminov in/ali programa dogodka.

Zadostno število udeležencev je odvisno od zvrsti in programa posameznega dogodka ter od stroškov, ki jih ima organizator z njegovo pripravo in izvedbo.

Društvo Višja Vibracija si pridržuje pravico, da med izvedbo dogodka, samo ali s pomočjo uradne osebe, odstrani udeleženca, v kolikor ta hudo ovira izvajanje dogodka ter zelo moti ostale udeležence. Tako odstranjen udeleženec nima pravice do vračila vplačanega zneska.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za spremembe programa, ki bi nastale zaradi kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih organizator, glede na obstoječe možnosti, lahko udeležencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki.